Ordenança municipal de Convivència Ciutadana.pdf

rentar qualsevol vehicle o aparell de locomoció a la via pública. 5. ... de produir un perill o risc potencial per a la salut, seguretat, salubritat o tranquil·litat de ... a) La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquilitat o en l'exercici pacífic ...

Ordenança municipal de Convivència Ciutadana.pdf - Documentos relacionados

Ordenança municipal de Convivència Ciutadana.pdf

https://www.santfruitos.cat/seu-electronica/informacio-oficial/normativa-ordenances-generals/ordenanca-municipal-de-convivencia-ciutadana.pdf

rentar qualsevol vehicle o aparell de locomoció a la via pública. 5. ... de produir un perill o risc potencial per a la salut, seguretat, salubritat o tranquil·litat de ... a) La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquilitat o en l'exercici pacífic ...

Ordenança municipal reguladora del bon veïnatge i del bon ús de l ...

http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/territori/documents/ordenanca-reguladora-del-bon-veinatge-i-del-bon-us-de-lespai-public

30 Març 2015 ... la conseqüent degradació, o bé l'espai públic es de tots i totes: es el lloc ... Respectar la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat de ... Pertorbar la tranquilitat d'altres usuaris per l'us abusiu d'aparells de música.

modificació de l'ordenança municipal reguladora dels establiments ...

https://urbanisme.paeria.cat/fitxers/documents/OM_text_proposta_aprovaci_inicial.pdf

La implantació d'un establiment de pública concurrència en una zona o sistema ... Es dimensionarà d'acord amb la norma UNE 100165:2004 Climatització,.

annexos de l'Ordenança Municipal d'Activitats i Intervenció integral ...

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/89257/2/19144.pdf

6 Des. 2005 ... de l'Administració Ambiental (OMAIIAA), d'iniciativa municipal. L'esmentada modificació es va aprovar definitivament per la Comissió de ...

Descarrega Ordenança municipal gestió de recollida residus

https://seu-e.cat/documents/1218885/7727663/Ordenan%C3%A7a municipal gesti%C3%B3 de recollida residus/ab42c6c9-9652-4eed-9f3c-a36dc71035fd

12 Gen. 2018 ... Fecha documento: 12/01/2018 ... En el cas d'aportacions a la deixalleria o a un gestor, sol·licito que es tingui en compte la documentació ...

Ordenança municipal de les activitats i dels establiments ... - Aucatel

http://aucatel.com/normativa/barcelona/Ordenanza_Activitades_Publica_Concurrencia_BCN.pdf

11 Abr. 2003 ... Els establiments de concurrència pública, regulats per aquesta Ordenança poden tenir per objecte la realització de les activitats recreatives i ...

Ordenança municipal de l'Ajuntament de Barcelona sobre ... - Depana

https://depana.org/wp-content/uploads/2017/05/ordenan%C3%A7a-municipal.pdf

22 Des. 2003 ... desembre i l'article 42.1 de la Carta Municipal de Barcelona. TÍTOL I. 2/55 ... També s'hi poden introduir plantes vives amb test. b) L'ús de ...

Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de ... - Addient

http://addient.com/eac/pdf/cast/normativas/bar/OMAIIAA.pdf

30 Març 2001 ... de l'OMAIIAA. 3. Producció i transformació de metalls. 3.1. Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics, inclòs el mineral.

ordenança municipal tipus d'ús i defensa dels camins rurals

https://ccosona.cat/pdf/assistencia-local/ordenanca-camins-memoria.pdf

MEMÒRIA. I. Els camins rurals han estat considerats, en paraules d'un dels pocs juristes ... vencin els terminis establerts en els acords corresponents. 3. En tant ...

ordenança municipal reguladora dels criteris ... - santjust online

https://www.santjustonline.com:7043/api/seue/getfichero?tipo=orde&value=6%2438%241

La major part de l'àmbit considerat engloba els sòls qualificats com a nucli antic. Correspon a la clau 12 - Subzona I de la normativa urbanística metropolitana, ...

Ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana en el municipio ...

https://www.lopera.es/wp-content/uploads/2019/05/4.Aprobacion-defini-Conviencia-ciudadana-15-01-2019.pdf

15 Ene 2019 ... Que transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de ...

ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana

https://www.aytosalamanca.gob.es/es/reglamentomunicipal/docs/Ordenanza_Municipal_para_la_Proteccixn_de_la_Convivencia_Ciudadana.pdf

19 Nov 2019 ... BOP. Salamanca núm. 220. 13 de Noviembre de 2.015. EXPOSICION DE MOTIVOS. Las ciudades son espacios de encuentro, convivencia, ocio, ...

Convivencia Ciudadana - Alcaldía Municipal de Santa Tecla

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/CONVIVENCIA-CIUDADANA_13695.pdf

Alcaldía Municipal de Santa Tecla. Dirección de Desarrollo ... 12- ENERO -2019. ANEXOS: ... Lanzamiento del Programa de Reciclaje en Edificio Central de.

Competència social i ciutadana Sèrie 1

http://www.formaciomiro.com/miro/wp-content/uploads/examens-grau-mig/2017/S1_055_3.pdf

Observeu el planisferi físic i relacioneu els números que hi apareixen amb els noms de rius proposats al costat. Escriviu el número corresponent dins les ...

Competència social i ciutadana Sèrie 2

http://www.formaciomiro.com/miro/wp-content/uploads/examens-grau-mig/2016/S2_055_3.pdf

Observeu el planisferi físic i relacioneu els números que hi apareixen amb els noms d'illes proposats al costat. Escriviu el número corresponent dins les ...

Participació Ciutadana en Salut - CAPS

http://www.caps.cat/images/stories/quadencapsparticipaci.pdf

anem a caminar i prèvia informació als companys, es va iniciar ... cita a tots els participants per avaluar el nivell d'activitat física i ... e.mail [email protected]

bibliografía convivencia escolar - Materiales para la Convivencia ...

https://convivencia.files.wordpress.com/2012/02/bibliografc3ada_lanuza21.pdf

El presente libro recoge las reflexiones que el Juez de Menores de Granada, ... AULAS FELICES, es un programa basado en la Psicología Positiva, con.

Convivencia social y convivencia escolar - Recursos de Ciencias

http://www.deciencias.net/convivir/2.protocolos/P.guias.convivir/Cuadernos_Pedagogia-359/1.Contexto_y_sujeto/3.Convivencia_social%28Joan_Subirats%29.pdf

Las normas de convivencia se aprendían en muchos sitios de una forma acumulativa. Ahora, exagerando, diríamos que la escuela se ha ido quedando sola en ...

INFORME CONSULTA CIUTADANA DE LA DIAGONAL ... - VilaWeb

https://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/docs/informediagonal.pdf

11 Maig 2010 ... participatiu de la Diagonal culminés en una consulta ciutadana, ... opcions de vot i motivar a la votació, és a dir, la participació. ... Atès que els equipaments tenien horaris diversos es va contactar amb tots els referents per.

document inicial estratègic (die) - Participació Ciutadana

https://poum.santacristina.cat/assets/documents/santacristina/AVANC_POUM_DIE_MEMORIA.pdf

rurals de Solius i Romanyà i les urbanitzacions de Sant Miquel d'Aro,. Romanyà de ... L'intens ús públic d'aquests espais (senderisme, escalada, etc.) requereix ...

La Meva Salut i l'acreditació ciutadana per accedir-hi

http://acmcb.es/files/499-379-FITXER/vidreimirall3.pdf

El projecte [email protected] La Meva Salut (LMS) es va iniciar l'any 2009 i es va obrir a ... mitat, havia de completar l'autoregistre utilitzant la URL i el codi de l'SMS, ...

Guia de visualització de dades - Atenció ciutadana - Gencat

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/guia-visualitzacio-dades.pdf

La guia es divideix en quatre grans blocs: què es la visualització de dades, metodologia, grà- fics i principis del disseny. ... En aquest article es representen diferents indicadors de jugadors de l'NBA: ... les temporades 2015-2016 i 2016-17.

TINEThistòria, 10 anys de la primera xarxa ciutadana d'Internet a l ...

https://www.tinet.cat/sites/default/files/uploads/tinethistoria_10_anys_de_la_primera_xarxa_ciutadana.pdf

d'Internet i d'alguns dels seus servies més comuns com la WWW, el mail o l'ftp, però ... A nivell institucional aquell any es va presentar Altanet (www.altanet.

Informe d'avaluació de la Carta de Serveis d'Atenció Ciutadana ...

http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/02_CATALEG_SERVEIS/atencio_ciutadana/avaluacio_serveis_publics/avaluacio-2016-CS-DGAC.pdf

28 Jul. 2017 ... Obtenir una puntuació de 8 sobre 10 en l'índex de satisfacció de les persones ateses. • Mantenir en un 95% l'índex d'usuaris fidels al servei.

Convivencia en la interculturalidad - Materiales para la Convivencia ...

https://convivencia.files.wordpress.com/2008/10/cuento_contigo_mod2-231p.pdf

convivencia en la Interculturalidad en los centros educativos, dife-. PRESENTACIÓN. 9. Departamento de Educación, Cultura y Deporte - A.D.C.A.R.A. ...

ORDENANÇA REGULADORA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

https://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/a50fa5b68f16871cc12566ff0056d21b/3b2b52231e93f50cc1257906003ab5e6/$FILE/ORDENAN%C3%87A%20ELECTR%C3%92NICA.pdf

al procediment administratiu. Article 10. Principis informadors de foment i promoció de la cooperació interadministrativa en matèria d'Administració electrònica.

Ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics i de la ...

https://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/fitxers/ordenanxa_reguladora_de_la_tinenxa_dxanimals_domxstics_i_de_la_conduccix_i_la_tinenxa_de_gossos_considerats_potencialment_perillosos.pdf

10 Abr. 2003 ... 4 Edicto de citación para notificación por comparecencia. Ministeri de ... Descripción de las fincas embargadas. Deudor: Hamdan ... Continua” Banco de España, c/ Alcalá nº 50,. Madrid. ... Sant Vicenç dels Horts; 03/12/2002, Ley. Orgánica - Art. ... 09/01/2003§ 16:25§ CASAS*GARCIA, CRISTINA§. 96,16#.

Ordenança del Medi Ambient de Barcelona - Enginyers BCN

https://www.enginyersbcn.cat/media/upload/pdf/02-05-2011ordgralmamburb_bcn_editora_127_348_1.pdf

2 Maig 2011 ... Article 12-1 Acció inspectora. Article 12-2 Estatut del personal inspector. Article 12-3 Àmbit d'actuació de la inspecció municipal. Article 12-4 ...

Nova Ordenança de Terrasses - Gremi Hotels Barcelona

http://www.barcelonahotels.org/sites/default/files/Nova%20Ordenan%C3%A7a%20de%20Terrasses%20%20-%20Guia%20Informativa.pdf

1 Gen. 2017 ... a la realitat socioeconòmica actual han motivat l'entrada ... La nova ordenança fa les coses més senzilles, ... bució al llarg de tota la rambla o passeig. ... Quan l'establiment romangui tancat, es recolliran tots el elements de la.

Ordenança reguladora del procediment administratiu comú electrònic

http://www.alberic.es/sites/default/files/ordenanza_reguladora_del_procedimiento_administrativo_comun_electronico_en_la_administracion_local_texto_definitivo.pdf

procediment administratiu electrònic, hauran d'actuar conforme als principis que s'enumeren en els articles següents. Article 5. Principis organitzatius de ...

Ordenança reguladora recollida residus - Ajuntament d'Argentona

https://seuelectronica.argentona.cat/catala/Externos/9OT%20recollida%20residus.pdf

www.infoactivitats.com. ORDENANÇA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS. AL MUNICIPI D'ARGENTONA. Emissor Ajuntament d'Argentona. Aprovació ...

ordenança reguladora del regim juridic dels camins municipals

https://www.tarrega.cat/ordenances-i-reglaments/ordenanca-reguladora-del-regim-juridic-dels-camins-municipals

parcial a l'ús públic dels camins, sobre variació del seu traçat o creació de nous camins. Els acords que es produeixin s'adoptaran amb la redacció prèvia de ...

Programa Electoral Municipal 2015 - Grupo Municipal Socialista

https://www.psoeava.es/wp-content/uploads/2018/08/programa-electoral-municipal-2015.pdf

Toda la acción política municipal del PSOE en Valladolid ha estado, está y estará ... IMPULSO A LOS CAMPAMENTOS DE VERANO: Ajustando los precios al coste del ... IMPULSO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (F.M.D.): ...

Programa Electoral Municipal 2019 - Grupo Municipal Socialista

https://www.psoeava.es/wp-content/uploads/2019/04/Programa-2019-pdf.pdf

PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL 2019. 1. ÍNDICE. Pág. ... gran revulsivo para Valladolid: tres años después nuestra ciudad es la que más crecimiento ... PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL MI-TAC (MUESTRA INTERNACIONAL.