comprensió oral i comprensió lectora - Consell Superior d'Avaluació ...

No cal tenir en compte l'ortografia). Text oral: Deu ser maca la tranquil·litat ... En el text hi ha 2 o més errades d'ortografia natural i més de 6 errades d'ortografia ...

comprensió oral i comprensió lectora - Consell Superior d'Avaluació ... - Documentos relacionados

comprensió oral i comprensió lectora - Consell Superior d'Avaluació ...

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/diagnostica_2016-2017/CRITERIS-CORRECCIO-CATALA-2017.pdf

No cal tenir en compte l'ortografia). Text oral: Deu ser maca la tranquil·litat ... En el text hi ha 2 o més errades d'ortografia natural i més de 6 errades d'ortografia ...

Avaluació de la comprensió lectora

https://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/wp-content/uploads/usu549/2017/01/Proves-ACL.pdf

La granota verda. PRI 1 ......................................................................... 2. Marieta somia. PRI 1 ......................................................................... 3. Menú. PRI 1 .

Cicle Superior Petits textos de comprensió lectora - Xtec

http://xtec.gencat.cat/web/.content/recursos/dnee/suport/petits_textos_de_cpmprensio_lectora/documents/cicle_superior.pdf

Petits textos de comprensió lectora. Aquí tens la publicitat d'una botiga. A partir de tot el que pots llegir, contesta les següents preguntes: 1. Quin és el nom de la ...

Estratègies de comprensió lectora - Lecxit

http://www.lectura.cat/sites/default/files/docs_treball/Diptic_3.pdf

Lectura d'endevinalles www.edu365.cat/infantil/endevinalles/portada.htm. Gaudim de la poesia (I) www.viulapoesia.com. Llegim articles de revistes. Tatano ...

comprensio lectora - Calaix de recursos

http://files.calaix-de-recursos.webnode.es/200000035-3ee943fe39/comprensio%20lectora.pdf

Models de preguntes de comprensió lectora. Llegeix aquest text: A la Margo, la primavera sempre l'afectava negativament. El seu aspecte personal, que ...

Comprensió lectora 1 - Vicens Vives

http://www.vicensvives.com/vvweb/view/webwidgets/novedades/pdfs/Home_Catalunya/Llengua_ESO/LLENPRO/LLEN_PRO_I_CLectora_xweb.pdf

la unitat. Exploració de les característiques generals dels textos que es llegiran. Presentació del tema sobre el qual tractaran les lectures. Objectius de la unitat.

Comprensió lectora - Mestre a casa

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009394165&name=DLFE-304182.pdf

Comprensió lectora. Entendre bé el que es llig és un requeriment bàsic en l'aprenentatge de qualsevol matèria. Per això, oferim a continuació dotze textos per a ...

orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l ... - Xtec

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0009/2f71a847-45fa-4e0c-9eec-90b8239053d7/millora_lectura_escriptura_pri_11-2010.pdf

Competència comunicativa lingüística – Educació primària. Actualització: novembre de 2010 ... catalana i llengua castellana;. • reflexionar sobre com treballar ...

TEMA 6.Aprenentatge i ensenyament de la comprensió lectora - RUA

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32854/6/TEMA%206.%20Aprenentatge%20i%20ensenyament%20de%20la%20comprensi%C3%B3%20lectora.pdf

Fer inferències durant la lectura. Un exemple d'instrucció en inferències basat en la generació de preguntes. (Mayer, 2008). Llig aquest text: Luvy va veure el ...

Comprensió lectora - Editorial Tabarca Llibres, SL

http://www.tabarcallibres.com/muestras/9788498266580_MU.pdf

Quadern de diversitat Valencià 2n ESO. Ens comuniquem. 8. LECTURA. Fa uns mesos, un dia que la meua amiga Rosa i jo estàvem molt avorrides, ella tingué ...

La comprensió lectora, una clau per a l'aprenentatge - Debats d ...

http://www.debats.cat/sites/default/files/debats/pdf/comprensio-lectora.pdf

paré només d'alguns components de la comprensió lectora; no obstant, ... es fa palesa ja en el nivell de 4t de primària, en què es detecta un 22% de l'alumnat ...

UNITAT COMPRENSIÓ LECTORA GRAMÀTICA ... - LLENGUALAB

https://www.llengualab.es/sites/default/files/Continguts%20B1.pdf

L'apòstrof, la contracció, l'article neutre, locucions adverbials de lloc, el present d'indicatiu... Els números cardinals, ordinals i partitius, les hores, els transports.

6. activitats autònomes de comprensió lectora - Xtec

http://xtec.gencat.cat/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0059/84db26de-4a55-47e2-bda5-4041982338a9/6_activitats_autonomes.pdf

La comprensió lectora es pot enfocar de moltes maneres. En funció de l'organització particular de cada aula els exercicis es poden fer individualment.

Comprensió lectora - Col·legi Teresià de Tortosa

https://tortosa.escolateresiana.com/images/pags/projectes-escolars/Fulls_Activitats_Llegim_Parella.pdf

Comprensió lectora. 1. T'ha interessat la informació ... Comprensió lectora. 1. Un cop llegit el text, ... Les mestres de Cicle mitjà i superior. FULL D'ACTIVITAT 6.

Activitats per treballar les estratègies de comprensió lectora a l ...

http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/lectura/impulslectura/materialsformacio/documents/10_DOSSIER_activitats_estrategies_red_131202_rev16_c.pdf

Aprenentatge inicial de la lectura. Saber llegir. Activitats per treballar les estratègies de comprensió lectora a l'educació infantil i al cicle inicial de primària.

Activitats de comprensió lectora. CB Competència 3. - Xtec

http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/analisi_competencial.pdf

En aquest enllaç podeu llegir un exemple de text instructiu, les regles de l'AWALÉ que expliquen com s'hi juga. Llegiu-lo amb atenció i contesteu les preguntes ...

Potenciació de la comprensió lectora a través d'un entorn virtual d ...

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/31801/6/mpallasiTFM0514mem%C3%B2ria.pdf

millorar la lectura digital i aconseguir impulsar la comprensió lectora dels ... Materials didàctics: en format text (PDF), hipertextos, imatges, vídeos, consultes que es ... quadern virtual i el jclic emprats) han estat creats per la tutora i l'autora ...

Dificultats de comprensió lectora en infants sords o dislèxics de cicle ...

http://site.blanquerna.url.edu/congres-d-estudiants/wp-content/uploads/2018/10/FERN%C3%81NDEZ-PURCALLA.pdf

L'objectiu del nostre estudi es basa en corroborar que els infants sords o dislèxics de cicle superior d'Educació Primària presenten perfils de comprensió lectora ...

Cicle Mitjà Petits textos de comprensió lectora - Xtec

http://www.xtec.cat/dnee/jornada/materials11/petitstextos/cicle_mitja.pdf

Què haig de fer si vull saber informació sobre el futbol? 2. Quin descompte et fan ... Saps perquè el futbol, bàsquet, formula 1 i el “minut a minut” tenen colors diferents ... Si vols fer més... tradueix aquesta invitació al català. 5. A quina hora serà ...

Àrea 1 Comprensió oral 20 punts - Govern Illes Balears

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2701820

1 Gen. 2013 ... c) a l'Albufera, una zona cèntrica de l'illa de Menorca. 3. A l'hora de ... Demà, a primera hora del dia, es veurà neu per sota els 300 metres.

Àrea 1 Comprensió oral 20 punts [mín. 10 punts] - Govern Illes Balears

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2701763

2 Maig 2013 ... http://4.bp.blogspot.com; http://www.saudeter.com; http://www.javirecetas.com; http://4.bp.blogspot.com; http://eseerre-misrecetas.blogspot.com.

CB cientificotecnològica - Consell Superior d'Avaluació del Sistema ...

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_primaria_2018/Marc-conceptual-medi-natural.pdf

competències bàsiques de l'àmbit de coneixement del medi de l'educació primària. Parteix, com no pot ser d'altra manera, del currículum establert a través del ...

documents 14 - Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/documents_14.pdf

d'observació i adaptació (sixième), de transició entre l'escola primària i el collége ... la qual cosa s'adverteix l'existència d'un pont entre la formació professional.

disposicions - Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2017/Resolucio-ESO-2017.pdf

20 Oct. 2016 ... de diagnòstic de les competències bàsiques assolides pels alumnes i, pel que fa ... obligatòria (ESO), les quals consten a l'annex d'aquesta Resolució. -2 Convocatòria. Convocar, per als dies 14 i 15 de febrer de 2017, la prova corresponent al curs 2016-2017, que han de dur a ... d'avaluació de 4t d'ESO.

L'avaluació de l'educació primària 2007 - Consell Superior d ...

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/informes_16.pdf

El número 16 de la col·lecció “Informes d'Avaluació” correspon a la quarta ... L'informe L'avaluació de l'educació primària 2007 s'emmarca en el context del Pla ...

matemàtica competència - Consell Superior d'Avaluació del Sistema ...

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2012/proves/Matematiques_4t_respostes.pdf

4 Quina és la moda del nombre de pel·lícules vistes durant l'últim mes? ... la Júlia ha fet dos exàmens i ha tret un 5,2 en el primer i un 7 en el segon, quina nota.

Lilian Thuram - Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/diagnostica_2014-2015/eso/ADcriteris-castella-ESO-2014.pdf

TEXTO 1 LA AJORCA DE ORO. 1. Respuesta orientativa: “El protagonista de la historia”, o “el enamorado de María. Antúnez”, o equivalente. Cualquiera de los ...

LLENGUA Comprensió lectora 1 UNIDAD 1 Llengua CL LLENGUA ...

https://cepacatala.files.wordpress.com/2013/02/textos-comprensic3b3-lectora-bons.pdf

Educació Primària. Material fotocopiab le autoritzat. Llegeix el ... Educació Primària. Material fotocopiab le autoritzat. Quina classe ... 1r paràgraf. 2n paràgraf ...

Àrea 1 Comprensió oral 15 punts [mín. 7,5 punts] Exercici 1 5 punts ...

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2702174

c) Vilaweb en col·laboració amb Mèdia 140. 7. L'objectiu de Mèdia 140 és... a) ajudar col·lectius o persones a fomentar les tecnologies. b) donar suport a les ...

Activitats per treballar les estratègies de comprensió ... - Xtec - Gencat

http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/lectura/impulslectura/materialsformacio/documents/10_DOSSIER_activitats_estrategies_red_131202_rev16_c.pdf

comprensió lectora. Les estratègies de comprensió lectora que aquí desenvolupem són: • Formular hipòtesis i comprovar-les. • Fer inferències. • Fer connexions ...

MILLORA: Millorar l'expressió i comprensió escrita ... - Mestre a casa

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500010457412&name=DLFE-522938.pdf

Educació Primària. 10. 4.2. ... activitats de comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita, morfosintaxi i lèxic, gramàtica, velocitat i ... L'avaluació de la competència matemàtica va incloureu activitats referides a numeració i càlcul mental ...

Aprenentatge i comprensió dels nombres enters - Tesis Doctorals ...

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/457584/jmt1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

força dificultats a l'hora de fer operacions amb nombres enters, especialment a l'hora ... operacions combinades més complexes, pot`encies enteres, fraccions amb ... Stifel proposa l'ús dels negatius per simplificar les solucions de l'equació ...

la comprensió dels temps verbals a primària - Tesis Doctorals en ...

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117021/mtr1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

verb. 158. 6.4.2. Caracterització de les activitats dedicades als temps verbals. 164. 6.4.3. ... El català, com la resta de llengües romàniques, expressa el temps a partir de ... a.1) Tres exercicis en nens de 5-6 anys, quan encara no són introduïts ...

Manual d'avaluació de projectes i programes educatius - Consell ...

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/documents35.pdf

l'avanç de l'aprenentatge. Manifesta capacitat de valoració personal respecte dels valors en les cultures originàries i la seva evolució. Incorpora els valors.

Rúbriques per a l'avaluació de l'expressió oral a 6è d ... - Iaqse

http://iaqse.caib.es/documentos/avaluacions/primaria/6_ep_2015_2016/Oral_6e_EP.pdf

d'educació primària. Elaboració: Miquela Sastre Vidal ... contes, endevinalles, rodolins, cançons, embarbussaments, gloses, rondalles, llegendes, etc., i en ...