*/ooh

Ni malkuak isUrtzera,. Iduriturik naramaziila. Atariko intxaurpera... Beti izango zaitut goguan. Bañan Joan nai det ostera,. Euskal-lureko zuaizpe artan.

*/ooh - Documentos relacionados