Лексикографічний бюлетень

lalofobia лалофобия лалофобія laloneuroza лалоневроз лалоневроз lalopatia лалопатия лалопатія laloplegia лалоплегия лалоплегія lalorea лалорея.

Лексикографічний бюлетень - Documentos relacionados

Лексикографічний бюлетень

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72723/04-Lalaeva.pdf?sequence=1

lalofobia лалофобия лалофобія laloneuroza лалоневроз лалоневроз lalopatia лалопатия лалопатія laloplegia лалоплегия лалоплегія lalorea лалорея.