Música - Espai Barcanova

La rumba de les castanyes (S. Vargas, H. Bagué, J. Rovira) [2.33]. Intèrpret: El Pot Petit ... De dintre d'una poma (Tradicional alemanya / Adaptació: M. Martorell).

Música - Espai Barcanova - Documentos relacionados

Música - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1470105___110648.pdf

La rumba de les castanyes (S. Vargas, H. Bagué, J. Rovira) [2.33]. Intèrpret: El Pot Petit ... De dintre d'una poma (Tradicional alemanya / Adaptació: M. Martorell).

Problemes amb triangles semblants en l'espai. - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472115_6_7_107802.pdf

Justifica que el triangle OAB és rectangle i aplica-li el teorema de l'altura per ... Els triangles ACB i APO són semblants, perquè són rectangles amb un angle ...

matemàtiques recursos per a l'espai i la forma - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1460430_0_0_4259.pdf

RECURSOS PER A L'ESPAI I LA FORMA. CICLE. MITJÀ. Triangles amb un angle recte, triangles amb un angle obtús i triangles amb els tres angles aguts.

5 Punts, rectes i plans en l'espai - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473019_5_1_111900.pdf

68 a) Si a = 1, les rectes són secants; per tant, estan contin- gudes en el pla. D'aquesta manera, l'equació del pla és: x – 4y z 7 = 0 b) No hi ha cap valor de a ...

6è 6è - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1460160_0_0_5537.pdf

(26) El garrotín de Lleida (popular) [1.35] Interpreta: Patriarcas de la Rumba. 2. (27) La perdiueta ... 27. (106) Vola (Txarango) [3.32] Interpreta: Txarango ... Després de ballar sa dansa amb una ... M'he vestit corrents i no he tingut temps.

TEMA 1 - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030_0_1_0128.pdf

9 Escriu el màxim comú divisor dels parells de nombres següents: a) 2i 3 → b)4i 6 → c) 2i 4 → d)5i 6 → e) 6i 9 → f) 30 i 50 →. m.c.m. de 2 i 3. m.c.m. de 4 i 6.

El clima - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1461702_0_3.pdf

Font 4. El desert del Sàhara és el lloc de la Terra on s'ha enregistrat la tempe- ... Les zones climàtiques de la. Terra. 6. Respon a les preguntes següents: a) Per ...

L'adverbi - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473027_1_2_120295.pdf

e) La policia no ha trobat a cap lloc indicis fiables de l'autoria del robatori. La policia no ha trobat enlloc indicis fiables de l'autoria del robatori. f) Volen molt per ...

unitat 9 - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1460142__1_96868.pdf

11 Gràfic per fer l'activitat 11 de la pàgina 218. UNITAT 9. Matemàtiques • Cicle Superior • 5è. 20. 18. 16. 14. 12. 10. 8. 6. 4. 2. 0. 2011. 2012. 2013. 2014.

Calculadora - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030_0_1_3520.pdf

molt útil per visualitzar fraccions, potències, arrels i expressions ... La calculadora donarà el resultat com a fracció irreductible o com a nombre mixt. No obstant ...

projecte 3 - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472024_0_1_0213.pdf

nientment il·lustrat, en què expliquis les similituds i les diferències. Cal que consultis els recur- sos que hi ha en el web www.espaibarcanova.cat, i d'altres que ...

projecte 1 - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472032_0_1_1711.pdf

www.espaibarcanova.cat. Tipus de conreus més importants de la comarca: Percentatge de població activa que hi treballa: Com s'hi arriba: Si l'agricultura no és ...

Unitat 7 - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472026_0_1.pdf

fases cada 28 dies: lluna plena, quart minvant ... Es distin- geixen tres grans classes d'abreviacions: les abreviatures, les sigles i els símbols. ... de la setmana.

percentatges - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472111_3_9_105183.pdf

x. ⎧. ⎢. ⎨. ⎢. ⎩. TOTAL. PART. D'un total de 850 en va gastar 255. D'un total de 100 en va gastar x. ·. 100. UNITAT 3 Proporcionalitat i percentatges ...

TEMA 4 - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472030__6_99052.pdf

Ajuda per utilitzar les identitats notables. 1 Desenvolupa les expressions següents tenint en compte les identitats notables: a) (x 3)2 = x2 x b) (5 x)2 = .

La preposició - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473027_1_3_120296.pdf

La preposició. ACTIVITATS DE REPÀS PREVI. 1. Subratlla en cada oració l'única preposició que hi ha (totes diferents) i a continuació encercla tot el Sprep que ...

a cau d'orella - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1471292___115897.pdf

Fragments musicals que són objecte de citació d'acord amb l'article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual. Direcció ... De Roquetes vinc, de Roquetes vinc,.

unitat 10 - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472111_10_1_107778.pdf

Interpreta d'una manera similar les distribucions a i c : inventa'n un argument per a cada una. DIAGRAMA DE bARREs. hIstoGRAMA. DIAGRAMA DE sEctoRs ...

01 DossierMates_ESO 1.indd - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472011_0_13.pdf

Un pagès té dos camps amb 165 i 213 pomers, respectivament. Espera fer la collita d'una mitjana de 35 kg de pomes per arbre. Envasarà les pomes en caixes ...

temps verbals - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472097_1_4_104756.pdf

Temps verbals. 1. TEMPS VERBALS. Verbs irregulars de la 1a conjugació. Els únics verbs irregulars de la primera conjugació són anar o anar-se'n i estar.

9. La narrativa del segle XIX - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473025__9_120334.pdf

e) Fes un breu resum de la intervenció d'en Giberga. Solució orientativa: La ... Pilar Prim, una novel·la psicològica, on són molt importants els estats d'ànim dels.

faig balanç - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472111_2_12_105175.pdf

1. a) 0,4 / b) 1 / c) 1,25. 2. a) 27 / b) 50. 3. a). 2. 3. / b). 3. 5. / c). 7. 6. 4. 5. 9. = 20. 36. ;. 7. 12. = 21. 36. ;. 11. 18. = 22. 36. 5. a). 13. 18. / b). 7. 12. / c). 1. 9. / d) 4 / e) ...

Solucionari de les activitats - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473025_4_9_120323.pdf

El text argumentatiu es pot considerar una variant del text explicatiu, sobretot quant a l'estructura (introducció, desenvolupament i conclusió) i a l'organització ...

2. La narrativa i el teatre - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473025__2_120327.pdf

Resposta oberta. e) Quin tipus de narrador trobem en el fragment? Hi ha un punt de vista intern, amb narrador protagonista. f) Quin poder màgic té Circe?

A punt de soLfA - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1471297___115868.pdf

Fragments musicals que són objecte de citació d'acord amb l'article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual. Direcció ... Una plata d'enciam (base instrumental) [1.46]. 3. ... tots porten barba els qui van amb mi! ... espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. ... Tres notes tinc que sonen bé, ... Així m'ho va dir el meu avi.

Els glúcids i els lípids - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1461649_0_0.pdf

Els glúcids i els lípids són presents a totes les cèl·lules i en són les principals molècules energèti- ques. A diferència de les proteïnes i dels àcids nucleics, que ...

Els pronoms relatius - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473027_1_10_120304.pdf

Els pronoms relatius. ACTIVITATS DE REPÀS PREVI. 1. Identifica en cadascuna d'aquestes oracions compostes l'oració subordinada i digues quines són ...

L'oració composta - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473027_1_9_120303.pdf

Oració substantiva. Solució parcialment orientativa: ... i digues, a continuació, de quin tipus d'oracions coordinades es tracta en cada cas. a) No crec ... Completa les oracions següents amb la conjunció disjuntiva adequada (i les comes que ...

UNIDAD 7. El verbo - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473004_7_2_108075.pdf

ª persona plural del imperfecto de subjuntivo de cantar: cantáramos o cantásemos b) 2.ª persona plural del imperativo de callar: callad c) 1.ª persona singular ...

Bloc 4 L'assaig - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473027_4_1_120287.pdf

Escriure i anotar les seves frases no són per a ell sinó un subproducte, un pòsit: amb una mica de malícia es podria dir que són com la sorra de la seva aflicció,.

fonètica i ortografia - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473025__1_120370.pdf

transcripció fonètica dels sons vocàlics. Recorda que la gran majoria de monosíl·labs són tònics i que els àtons són aquells que necessiten una altra paraula ...

10. El teatre del segle XIX - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473025__10_120335.pdf

Llegeix el resum de l'argument i el fragment de Terra baixa (Marta acaba de ... h) Per quins elements podem considerar que el text té potents components ... Fes un comentari complet del fragment de Terra baixa de la unitat, havent realitzat.

2. La literatura del s. El Modernismo y la ... - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473004___113035.pdf

Los temas modernistas se desarrollaron en una doble vertiente: por un lado, los escritores buscaron la belleza sensorial, y, por otro, presta- ron gran atención a ...

UNITAT 8 Derivades - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473019_8_6_111948.pdf

√1 2x log x2 x. 3√(5x 3)2. √x log x x x3 3x2 – 5x 3 x x2 1 x2 – 1. 1 x √. — x. 3√5x. √2x. 3√x. √x. Pàg. 1 de 3. 2. Repàs pràctic: càlcul de derivades.

UNITAT 7 Vectors - Espai Barcanova

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1473006___107936.pdf

Ara demostrarem les propietats commutativa, associativa i distributiva del producte escalar. ... Propietat distributiva del producte escalar. → u·(. → v . → w) = →.