uwaga! - SKOK Zdzieszowice

eSKOK. Nowe numery rachunków. o 11 września 2019 r. nastąpi zmiana numerów wszystkich rachunków posiadanych w SKOK. o Okres przejściowy potrwa do ...

uwaga! - SKOK Zdzieszowice - Documentos relacionados

uwaga! - SKOK Zdzieszowice

http://www.skok-zdzieszowice.pl/attachments/File/Zmiana_NRB.pdf

eSKOK. Nowe numery rachunków. o 11 września 2019 r. nastąpi zmiana numerów wszystkich rachunków posiadanych w SKOK. o Okres przejściowy potrwa do ...

uwaga! - KASY BLACHNICKIEGO

https://kasyblachnickiego.pl/wp-content/uploads/2019/10/Zmiana_eSKOK.pdf

ze eSKOK. Nowe numery rachunków. o 22 p a iernika 2019 r . nast pi z miana numerów wszystkich rachunków posiadanych w SKOK. o Okres przej iowy potrwa ...

UWAGA! Nastąpiła ważna zmiana!!! Nowe numery rachunków.

https://skok.slask.pl/wp-content/uploads/2019/08/WWW_NRB_28-08-2019.pdf

7 Sie 2019 ... Nowe numery rachunków są już prezentowane za pośrednictwem usługi eSKOK: • w przelewie przychodzącym prezentowany jest numer ...

Tabela Opłat i Prowizji - Skok Śląsk

https://skok.slask.pl/wp-content/uploads/2018/07/tabela-15-06-2018_klient.pdf

8 W usłudze bankowości elektronicznej eSKOK – autoryzacja operacji poprzez jednorazowe hasło SMS****. 0,00 zł ****. 9 Opłata za zamknięcie rachunku ...

terminy przelewów wychodzących_dla ... - Twoja SKOK

https://twojaskok.pl/Files/Terminy%20przelew%C3%B3w%20wychodz%C4%85c.pdf

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008730 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII ...

Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja E-SKOK - KNF

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_161445_Rekomendacja_E_SKOK_48181.pdf

Niniejszy dokument wydany jest na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z ...