ELS BOOKTUBERS

els joves del segle XXI potser són els que més llegeixen de tots, cada dia reben milers d'informacions a ... de-educacion/articulosre314/re3141100462.pdf? ... Chico conoce a chico -David. Levithan aquests cinc els recomana en el vídeo “5.

ELS BOOKTUBERS - Documentos relacionados

ELS BOOKTUBERS

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/orientacio/Premis_Recerca/TdR%20Aitana%20definitiu%202%281%29.pdf

els joves del segle XXI potser són els que més llegeixen de tots, cada dia reben milers d'informacions a ... de-educacion/articulosre314/re3141100462.pdf? ... Chico conoce a chico -David. Levithan aquests cinc els recomana en el vídeo “5.

booktubers - Educación BC

http://www.educacionbc.edu.mx/autonomiacurricular/docs/clubs/Ficha%20Booktubers%20Final.pdf

Rubrica para evaluar un video o audio en el aula. 84. Bibliografía Digital ... Redes Sociales, utilizando la rúbrica respectiva para su evaluación por niveles de ...

De libros. Booktubers y booktrailers. Publicidad literaria desde el ...

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/094cb098-4a31-4307-ac80-56dac868a44d

Primera Lengua Extranjera: Lectura de obras o infografías, visualización y comprensión de materiales audiovisuales (videoreseñas o. Booktrailers) o elaboración ...