Naisten Ääni kuuluu ja näkyy - Suomalainen Naisliitto

NJKL:n tuki hankkeen alkuun saattamisessa oli muutenkin keskeisen tärkeä. NJKL sai Wihurin rahastolta apurahan Moninaiset naiset näkyviin hankkeelle, jossa ...

Naisten Ääni kuuluu ja näkyy - Suomalainen Naisliitto - Documentos relacionados

Naisten Ääni kuuluu ja näkyy - Suomalainen Naisliitto

http://suomalainennaisliitto.fi/doc/NaistenAani_loppuraportti_2018-lop.pdf

NJKL:n tuki hankkeen alkuun saattamisessa oli muutenkin keskeisen tärkeä. NJKL sai Wihurin rahastolta apurahan Moninaiset naiset näkyviin hankkeelle, jossa ...

Minna Helle - Suomalainen Naisliitto

http://suomalainennaisliitto.fi/doc/minna-lehti/Minna-2015-1.pdf

NJKL, asetti vaalitavoit- teeksi sata naista eduskuntaan. Vaaliulos vähensi kuitenkin naisten valtaa, sillä naisedus- tajien määrä pieneni kolmella. Valituiksi tuli ...

Parisuhteessaan väkivallan kohteeksi joutuneiden naisten saama ...

https://core.ac.uk/download/pdf/37981977.pdf

TEN SAAMA TUKI RAUMAN KRIISIKESKUS ANKKURPAIKK`ASSA. Nurminen, Kirsi ... neuvonta, terapia- ja mielenterveyspalveluita, oikeusapua). Kokevatko ...

Suomalainen perheyritys Finskt familjeföretag Finnish family ... - Rtv

https://www.rtv.fi/rtv-yhtymae/rtv-yritysesite

In 1994, RTV-Yhtymä went into the sole ownership of the Lindblom family. Today the company has 31 stores in 30 different locations. RTV's own stores are mainly ...

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille - Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/documents/64384/630280/Ehk%C3%A4isev%C3%A4_p%C3%A4ihdety%C3%B6_kuuluu_kaikille_netti.pdf/40871cab-e6cf-443d-b1df-45e8a9ed8951

Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan esimerkiksi nuorten omien yhteisöjen rakentamista ja tu- kemista, kuulemista, osallisuuden lisäämistä ja aikuisena ...

K kklk ikill Keke kuuluu kaikille – helmiä ... - Kestävä kehitys

https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2403877/Keke kuuluu kaikille - helmi%C3%A4 ruohonjuuritasolta.pdf

13. lokakuu 2010 ... K k k l k ikill. Keke kuuluu kaikille. – helmiä ruohonjuuritasolta. Hankepäällikkö Eija Koski, 4V-hanke. Kestävän kehityksen toimikunta 13.10.