Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille - Oulun kaupunki

Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan esimerkiksi nuorten omien yhteisöjen rakentamista ja tu- kemista, kuulemista, osallisuuden lisäämistä ja aikuisena ...

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille - Oulun kaupunki - Documentos relacionados

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille - Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/documents/64384/630280/Ehk%C3%A4isev%C3%A4_p%C3%A4ihdety%C3%B6_kuuluu_kaikille_netti.pdf/40871cab-e6cf-443d-b1df-45e8a9ed8951

Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan esimerkiksi nuorten omien yhteisöjen rakentamista ja tu- kemista, kuulemista, osallisuuden lisäämistä ja aikuisena ...

oulun kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus - Oulun kaupunki

http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=7890ca73-a85e-417d-9822-8ae238e8f16e&groupId=52058

Ä. Ä. T. Ö. S. 2. 0. 0. 7. OULUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA ... 1. Kaupunginjohtajan katsaus. Oulun kaupungin visiossa Oulu on ihmisten ja yritysten ... 143 813. 826 972. 826 160. -812. Henkilöstömenot. 261 469. 7 812. 269 281. 267 515.

K kklk ikill Keke kuuluu kaikille – helmiä ... - Kestävä kehitys

https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2403877/Keke kuuluu kaikille - helmi%C3%A4 ruohonjuuritasolta.pdf

13. lokakuu 2010 ... K k k l k ikill. Keke kuuluu kaikille. – helmiä ruohonjuuritasolta. Hankepäällikkö Eija Koski, 4V-hanke. Kestävän kehityksen toimikunta 13.10.

Oulun ilmanlaatu - Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/documents/64417/159961/Julkaisu_3_2019_Oulun ilmanlaatu 2018.pdf/bb0bc481-3de2-451e-b651-840706e775cc

Bio- polttoaineista peräisin olevat hiilidioksidipäästöt olivat 1 686 296 t, joista Stora Enso Oyj:n osuus oli 73 % ja Oulun Energia Oy:n voimalaitosten 23 %. 0.

Vm - Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/documents/64417/c2f768ad-dd10-4753-8cd1-fd2197561717

301 913. 100,6. 318,7. 93,8. 3840 KULUTTAJANEUVONTA. MR. TOT.YHT. %. TOIMINTAKULUT. TOIMINTATUOTOT. TOIMINTAKATE. 517724. 180000.

heinäpään täydennysrakentamisen ... - Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/documents/64220/16980656/Hein%C3%A4p%C3%A4%C3%A4_raportti_180516_Optimized.pdf/397e0555-ba2c-4cfb-8440-59873e8741d7

16. toukokuu 2018 ... TU. HEINÄTORIN PUISTO. PUISTO. KATU. TARKKA-AM. PUJAN KATU. ROMM. AKKO. PUISTO. ROMM. AKKO. KATU. PELTO. KATU. LIM.

Ymp.rist.n tila.pmd - Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/documents/64417/65c1e422-f026-4281-b984-9c42d4b205b7

Uutta teollisuus- ja liiketilaa valmistui vuonna 2000 yhteensä 147 560 m3. Maa- ja metsätalouden parissa työs- kentelee Oulussa noin yksi prosentti työvoimasta ...

kempeleenlahden luonnonsuojelualueen kaytto - Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/documents/64417/a2822ae5-9485-42d9-a24d-475db09b2a96

Samalla parannetaan tiedotusta ja alueen käyttömahdollisuuksia bio- logian ja maantiedon opetuskohteena. 3.2. HOITO. Alueen hoitamista varten kasvillisuus ...

kiiminkijokivarren kulttuuriympäristön tila - Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=be85e503-f723-49d0-a484-47808e50f9be&groupId=64220

Alueen historia. 4.1. Kivikausi. Pohjois-Suomessa ihmisen jälkiä tunnetaan vain viimeisten 10 000 vuoden ajalta, koska jääkauden paksut jäämassat ovat ...

kotihoidon palvelu- setelin sääntökirja - Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/documents/247408/0/Kotihoidon palvelusetelin s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6kirja, 21.8.2018 KOKO PAKETTI.pdf/effaf390-9338-4c47-8a26-b543f7129c56

13. marraskuu 2014 ... Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin mää- räyksiin. Kunta ilmoittaa palveluntuottajalle ...

16.2 VÄKILUKU 1.1.1975-2018 SEKÄ ... - Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=08d1d952-9d79-474c-b09f-eaaf29d707b6&groupId=50085

89 913. 94 193. 97 570. 103 590. 108 818 seutu - regionen. 179 699. 193 495. 207 677. 221 310. 237 416. 252 675. Trondheim. 134 039. 134 726. 134 075.

kaupunkirakenteen kehityspiirteet suomen suurilla ... - Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=b45b86af-2685-4204-bca2-2e07fb0cfe0f&groupId=64220

0-6 -vuotiaiden määrä Oulun kaupunkiseudun KARA-vyöhykkeillä. 1 216. 735. 493. 584. 602. 502. 508. 5 943. 6 725. 6 813. 7 277. 8 271. 8 852. 10 294. 994.

10 kohdetta maailmalta, Marja Nousiainen 2016 - Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=cc8e9af8-a59d-4a19-be84-2360795d5563&groupId=64220

arvostetaan myös kilpailijoiden keskuudessa, sillä on selkeä historia ja sitä on rakennettu pitkään, sillä näyttää olevan myös jatkuvuutta, ja sillä on tulevaisuus.

Oulun kaupungin koirapalvelujen kehi 2014-2039 ... - Oulun Vesi

http://www.oulunvesi.fi/c/document_library/get_file?uuid=06b3772a-346a-403d-abca-6d3445aac2ab&groupId=64417

Koirasta Wikipediassa. Hakupäivä 26.5.2014 http://fi.wikipedia.org/wiki/Koira#cite_note-4. Koiruuksia Koiraopas oululaisille koiranomistajille. Hakupäivä 26.5.

Naisten Ääni kuuluu ja näkyy - Suomalainen Naisliitto

http://suomalainennaisliitto.fi/doc/NaistenAani_loppuraportti_2018-lop.pdf

NJKL:n tuki hankkeen alkuun saattamisessa oli muutenkin keskeisen tärkeä. NJKL sai Wihurin rahastolta apurahan Moninaiset naiset näkyviin hankkeelle, jossa ...

Pihapiiri - Jyväskylän kaupunki

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/Asuntoreformikilpailu_2018/kilpailuehdotukset/12_petunia.pdf

MH. 5 m². KPH. 2 m². WC. 23 m². OH. 14 m². MH. 14 m². MH. 11 m². K. 11 m². ET. 9 m². AH. PARVEKE. PARVEKE. 9 m². VH. 56 m². AULA. 5 m². VAR. 27 m². MH.

Esperi H2 - Naantalin kaupunki

http://aleksis.naantali.fi/poytakirjat/kokous/20172792-5-1.PDF

liitteen mukaisen ”Suovuoren tontin” Esperi Care Oy:lle. 31.1.2018 saakka hoitokodin suunnittelua varten. Varaus voidaan tarvittaessa siirtää kolmannelle.

Liite 3. Luontoselvitys [PDF] - Someron kaupunki

https://www.somero.fi/client/somero/userfiles/liite-3-luontoselvitys.pdf

roilla jätöshavaintoihin perustuva liito-oravaselvitys sekä pesimälinnustoselvitys, jossa alu- eelta etsittiin Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja ja kansallisessa ...

E450-mittari - Oulun Energia

https://www.oulunenergia.fi/sites/default/files/attachments/e450_mittarin_kaytto_ohje.pdf

Landis Gyr Oy. Salvesenintie 6. 40420 Jyskä [email protected] www.landisgyr.fi. Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti.

Oulun ilmanlaatu - Oulu-opisto

https://www.ouluopisto.fi/c/document_library/get_file?uuid=7e53ca6e-4bbd-499a-90b3-d48c69d5b4ea&groupId=64417

Ilman epäpuhtauspäästöt Oulussa vuonna 2013 (tonnia vuodessa). Hiukkaset. SO2. NOX. (1. TRS(2. NMVOC CO2(Fos)(3. CO2(Bio)(4. CO. (t/a). (t/a). (t/a). (t/a).

ELMU –työryhmän raportti - Helsingin kaupunki

https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/2015/Elmu-tyoryhman_raportti.pdf

31. joulukuu 2014 ... Kaupunki hankki ELMU ry:lle korvaavat tilat ostamalla samana vuonna ELMUn käytössä nyt olevat tilat osoitteessa Telakkakatu 8 (Nosturi,.

Ohje vilppitapausten ehkäisemiseen ja ... - Oulun yliopisto

https://www.oulu.fi/external/Ohje-vilppitapausten-ehkaisemiseen-ja-kasittelemiseen-Oulun-yliopistossa-2018.pdf

10 Vilpin seuraamukset ja niistä päättäminen . ... Tutkimuseettinen neuvottelukunta jakaa HTK-ohjeessaan vilpin neljään alakategoriaan seuraavasti10: 6 Ohje ...

Opinnäytetyön malli - Jultika - Oulun yliopisto

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201605101655.pdf

20. tammikuu 2016 ... Arduino is a development board based on open source code and hardware. Arduino ... virtalähteeseen eikä moottori vedä yli 20 mA virtaa.

Jyväskylä Sport City Brand - Jyväskylän kaupunki

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskyla_sport_city_brand_tutkimustulokset_2016.pdf

30. heinäkuu 2015 ... Jyväskylän imago/ tavoiteltu imago. Urheilun näkyvyys/urheilu painopisteenä. Urheilujohto ja media. Laaja koulutustarjonta, opiskelukaupunki ...

Naantalin kaupunki muistaa virka- ja työsuhteessa olevia ...

http://aleksis.naantali.fi/poytakirjat/kokous/20162614-3-1.PDF

1. lokakuu 2016 ... viterapia tai bambu- hieronta, voimassa arkisin ma-pe. Virkistystä yhdelle. Vapaavalintainen 50 min kasvohoito, spa- pedikyyri ja express-.

Embodiment in Dalcroze Eurhythmics - Jultika - Oulun yliopisto

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514274024.pdf

22 Oct 2004 ... Dalcroze Eurhythmics is an approach to music education that builds on the ideas of Émile Jaques-Dalcroze and aims at developing musicianship ...

Oulun seudun ja valtion välinen aiesopimus - Ympäristöministeriö

http://www.ym.fi/download/noname/%7B936675A8-235D-418A-93B2-4560F05D179C%7D/32786

1. MAL –aiesopimuksen tarkoitus ja tausta. Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettelyn tavoitteena on tukea suurten kaupunkiseutujen ...

Omaishoidon tuen hakemus alle 65-vuotiaat - Ylöjärven kaupunki

https://www.ylojarvi.fi/site/assets/files/7123/omaishoidon_tuen_hakemus_alle_65_vuotiaat.pdf

5.1.17 Hoidettavan saama terapia; mitä, missä ja kuinka usein? 5.1.18 Kotona tehtävät harjoitteet esim. liikunta-, puhe-, vuorovaikutus-, ja toimintoharjoitteet. 6.

KIVIOJA ANNIKA & PARKKO ERIKA - Jultika - Oulun yliopisto

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201905141757.pdf

14. toukokuu 2019 ... KIVIOJA ANNIKA & PARKKO ERIKA. “Mun mielestä opettajan ylipäätään tulis olla semmonen kannustaja” - Luokanopettajien näkemyksiä ...

Rubikin kuution matematiikan tiivistelmä - Jultika - Oulun yliopisto

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201611223091.pdf

22. marraskuu 2016 ... http://badmephisto.com. Kääntöjonot, lause 2.3.1. [3] Joyner, David: Adventures in Group Theory: Rubik's Cube, Mer- lin's Machine, and Other ...

Lohjan kaupungin hankintaohjelma - Lohjan Kaupunki

https://www.lohja.fi/wp-content/uploads/2018/04/Hankintaohjelma-2018-2021-final.pdf

roilla oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkisten hankintojen arvo on Suomessa jo lähes 30 miljardia euroa vuodessa, mikä lähentelee viidennestä BKT:sta.